Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/palomaen/public_html/wp-content/themes/Palomaki/functions.php on line 95
Perttulan ja Uotilan kulttuurimaisema (1 luokka) | Palomäen Talli
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/palomaen/public_html/wp-includes/post-template.php on line 250

Perttulan ja Uotilan kulttuurimaisema (1 luokka)

Perttulan ja Uotilan kylänmäet ja ympäröivä viljelymaisema muodostavat yhden (kohde 268, kartta 10) Nurmijärven vanhimmista ja historiallisesti tärkeimmistä asutuskeskuksista ja kulttuurimaisemista. Kylät olivat alunperin tiiviitä ryhmäkyliä, jotka syntyivät entisen Kuhajärven rannalle. 1900-luvun alkupuolella kuivatun Kuhajärven paikalla on nykyisin viljelyaukea.

Perttulan maiseman pääelementit ovat Perttulan ja Uotilan kyläkumpareet, niiden ympärillä levittäytyvä kumpuileva viljelymaisema sekä selkeästi avotilaa rajaavat metsäiset ja kallioiset reunaselänteet. Metsän ja pellon reuna myötäilee luontevasti topografian muotoja. Kylänmäkien ja tilakeskusten ympäristöä rikastuttaa kulttuurikasvillisuus ja vanha puusto. Kylärakenteen välissä on myös avoimia niittyalueita. Perttulan mäen lounaisrinteellä ja Tapolan, nyttemmin Palomäen sekä Yli-Pitkälän talon edustalla on karjan laiduntamia niittyalueita. Muuten karjatalous ei juuri maisemassa näy.(Helin huom. 2005 Perttulassa ei enää ole ainoatakaan karjatilaa, ”vain” hevosia) Ratsastustalli Yli-Ollan vieressä, Uotilan koulutien varressa tuo monipuolisuutta maisemaan. Yleisvaikutelma viljelymaisemasta on elinvoimainen ja hoidettu.

Asutus on säilyttänyt hyvin peristeisen sijoittumistapansa viljelymaisemasta nousevilla kumpareilla ja selänteiden reunavyöhykkeillä, mutta alkuperäinen ryhmäkylä on hajonnut. Rakennuskanta koostuu pääosin sopusointuisesti perinteisestä puurakentamisesta ja muuten neutraaleista rakennuksista. Kylän maisemallisesti erityisen merkittäviä taloja on Jussila, Frantsila, Airikkala, Uotilan vanha koulu, Perttula ja Tapola. Perttulan mäellä kaupan (vanhan Elannon) ja entisen baarin rakennukset ovat arkkitehtuuriltaan ympäristöönsä sopeutumattomimmat ja muusta kylärakenteesta irralliset. Kylänmäellä kohoava peltinen navettarakennus on myös silmiinpistävä kohde. Uusi pientaloasutus Nummenpääntien pohjoispuolella kätkeytyy onnistuneesti ympäröivän kasvillisuuden sekaan, mutta Yli-Mikkolan vieressä oleva uusi asutusrykelmä vaatii vielä suojakseen puustoa. Maantien 130 suoraviivainen ja hallitseva linja ei mukaudu perinteiseen kulttuurimaisemaan ja on yksi suurimmista vanhaa maisemakuvaa muuttaneista tekijöistä. Kylänmäillä kulkevat pikkutiet ja vanha tie kirkolle päin ovat sen sijaan pysyneet pienipiirteisinä ja hyvin kylämiljööseen sopeutuvina. Tärkeimpiä näkymiä ovat Perttulan ja Uotilan mäet etelästä ja lännestä katsottuna sekä pitkä näkymä Perttulan mäeltä läntiseen viljelymaisemaan.

Kokonaisvaikutelma maisemasta on tasapainoinen, selkeä ja monipuolinen. Maisemakuvaa rikastuttaa pitkä historiallinen kerrostuma ja uusien toimintojen melko hyvä sopeutuminen vanhaan.

(Nurmijärven maisemainventointi ja kulttuurimaisemaselvitys 1997, Aluekokonaisuuksien kuvaukset [ote ss.26.-27])